06/02/2023
Bạn đang băn khoăn không biết thời điểm thích hợp xây nhà là khi nào? Mùa mưa hay mùa khô? Hãy để Tôn Pomina giải đáp cho bạn.