Vị trí tuyển dụng

Vị trí Số lượng Nơi Làm việc Ngày hết hạn
CONTENT MARKETING 01 114 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 28/02/2022
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 1 Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
NHÂN VIÊN MUA HÀNG 5 Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/06/2021
NHÂN VIÊN IT (HELP DESK) 1 114 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 30/09/2021
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO 1 114 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 12/07/2023