Vị trí tuyển dụng

Vị trí Số lượng Nơi Làm việc Ngày hết hạn
BIÊN TẬP VIÊN NỘI DUNG 01 114 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 30/04/2022
KẾ TOÁN KHO 01 Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
KỸ SƯ BẢO TRÌ CƠ 3 Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
KẾ TOÁN GIÁ THÀNH 01 Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
KẾ TOÁN THU CHI 01 Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu