Vị trí tuyển dụng

Vị trí Số lượng Nơi Làm việc Ngày hết hạn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP 02 Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2022
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY 5 Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2022
NHÂN VIÊN TIỆN - PHAY - BÀO 03 Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2022
KẾ TOÁN KHO 01 Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
KỸ SƯ BẢO TRÌ CƠ 3 Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2022