Vị trí tuyển dụng

Vị trí Số lượng Nơi Làm việc Ngày hết hạn
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 1 Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
NHÂN VIÊN MUA HÀNG 5 Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/06/2021
NHÂN VIÊN IT (HELP DESK) 1 114 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 30/09/2021
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO 1 114 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 12/07/2023
NHÂN VIÊN TRADE/FIELD MARKETING 1 114 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 30/09/2021