Xuất khẩu

Các thị trường đã xuất khẩu
MEXICO
MEXICO
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  ASTM A792
TÂY BAN NHA
TÂY BAN NHA
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN10346
HOA KỲ
HOA KỲ
BỈ
BỈ
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN10346
AUSTRALIA
AUSTRALIA
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  ASTM A792
Ý
Ý
Tháng 01.2022
HÀN QUỐC
HÀN QUỐC
ĐỨC
ĐỨC
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN10346
PHÁP
PHÁP
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN10346
SRI LANKA
SRI LANKA
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  JIS G3321, ASTM A792
BỒ ĐÀO NHA
BỒ ĐÀO NHA
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN10346
MALAYSIA
MALAYSIA
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  MS Sirim
LÀO
LÀO
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  JIS G3321, ASTM A792
CAMPUCHIA
CAMPUCHIA
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  JIS G3321, ASTM A792
PHILIPPINES
PHILIPPINES
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  JIS G3321, ASTM A792
JAMAICA
JAMAICA
01/2023
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  AS1397

Các thị trường đã xuất khẩu

MEXICO
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  ASTM A792
TÂY BAN NHA
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN10346
HOA KỲ
BỈ
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN10346
AUSTRALIA
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  ASTM A792
Ý
HÀN QUỐC
ĐỨC
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN10346
PHÁP
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN10346
SRI LANKA
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  JIS G3321, ASTM A792
BỒ ĐÀO NHA
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN10346
MALAYSIA
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  MS Sirim
LÀO
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  JIS G3321, ASTM A792
CAMPUCHIA
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  JIS G3321, ASTM A792
PHILIPPINES
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  JIS G3321, ASTM A792
JAMAICA
 • Chủng loại hàng
 • Tiêu chuẩn hàng
  AS1397