Xuất khẩu

Các thị trường đã xuất khẩu
MEXICO
MEXICO
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  ASTM/A792
TÂY BAN NHA
TÂY BAN NHA
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN 1346
HOA KỲ
HOA KỲ
 • Chủng loại hàng
  Tôn mạ, Tôn lạnh mạ màu
 • Tiêu chuẩn hàng
  ASTM A755/A755M
BỈ
BỈ
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN 10346
AUSTRALIA
AUSTRALIA
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  ASTM/A792
Ý
Ý
Tháng 01.2022
 • Chủng loại hàng
  Tôn mạ, Tôn lạnh mạ màu
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN 10346, EN 10169
HÀN QUỐC
HÀN QUỐC
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh màu
 • Tiêu chuẩn hàng
  JIS G3322, ASTM
ĐỨC
ĐỨC
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN 1346
PHÁP
PHÁP
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN 1346
SRI LANKA
SRI LANKA
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  JIS G3321, ASTM
BỒ ĐÀO NHA
BỒ ĐÀO NHA
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN 1346
MALAYSIA
MALAYSIA
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  MS Sirim
LÀO
LÀO
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  JIS G3321, ASTM
CAMPUCHIA
CAMPUCHIA
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  JIS G3321, ASTM
PHILIPPINES
PHILIPPINES
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  JIS G3321, ASTM

Các thị trường đã xuất khẩu

MEXICO
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  ASTM/A792
TÂY BAN NHA
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN 1346
HOA KỲ
 • Chủng loại hàng
  Tôn mạ, Tôn lạnh mạ màu
 • Tiêu chuẩn hàng
  ASTM A755/A755M
BỈ
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN 10346
AUSTRALIA
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  ASTM/A792
Ý
 • Chủng loại hàng
  Tôn mạ, Tôn lạnh mạ màu
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN 10346, EN 10169
HÀN QUỐC
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh màu
 • Tiêu chuẩn hàng
  JIS G3322, ASTM
ĐỨC
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN 1346
PHÁP
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN 1346
SRI LANKA
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  JIS G3321, ASTM
BỒ ĐÀO NHA
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  EN 1346
MALAYSIA
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  MS Sirim
LÀO
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  JIS G3321, ASTM
CAMPUCHIA
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  JIS G3321, ASTM
PHILIPPINES
 • Chủng loại hàng
  Tôn lạnh
 • Tiêu chuẩn hàng
  JIS G3321, ASTM