giới thiệu về công ty tôn pomina

Thành tựu

Thành tựu

Chứng nhận ISO 9001: 2015

Chứng nhận ISO 14001: 2015

Chứng nhận ISO 45001: 2018

Chứng nhận ASTM A792/A792M-10

Chứng nhận ASTM A755/A755M-15

Chứng nhận BS EN 10346 - 2015

Chứng nhận JIS G 3322:2012

Chứng nhận JIS G 3321:2012

Chứng Nhận MS 1196 : 2014 Malaysia

Chứng nhận TCCS 03:2019/POMINA

Chứng nhận TCCS 04:2019/POMINA