Thành tựu

Thành tựu

Chứng nhận ISO 9001: 2015

Chứng nhận ISO 14001: 2015

Chứng nhận ISO 45001: 2018

Chứng nhận ASTM A792/ A792M-10; JIS G 3321:2012; BS EN 13046:2015

Chứng nhận JIS G 3322:2012; ASTM A755/A755M-15

Chứng Nhận MS 1196 : 2014 Malaysia