Triết lý Kinh doanh

Triết lý Kinh doanh

tầm nhìn tôn pomina

Tầm Nhìn

Trở thành công ty tôn dẫn đầu về chất lượng và là niềm tự hào của ngành công nghiệp nặng Việt Nam.

Sứ mệnh

Cung cấp các sản phẩm đúng định lượng, chuẩn chất lượng cho đối tác và người tiêu dùng.

 

Giá trị cốt lõi

111
Chính trực
Luôn làm điều đúng đắn, hành động trung thực và danh dự.
111
Tin tưởng
Trở thành cộng sự bền chặt với đối tác, mang lại cơ hội kinh doanh dựa trên niềm tin kiên định.
111
Không ngừng học hỏi
Đổi mới và ngày càng cải tiến chất lượng sản phẩm
111
Nỗ lực phục vụ
Làm hết sức tất cả những điều cần thiết để hài lòng khách hàng và đối tác.