MÁY SO MÀU QUANG PHỔ SPEKTROMASTER 565-45
MÁY SO MÀU QUANG PHỔ SPEKTROMASTER 565-45

MÁY SO MÀU QUANG PHỔ SPEKTROMASTER 565-45

  • Hãng: ERICHSEN - Đức 
  • Công dụng: So sánh sự khác biệt màu sản phẩm với màu được thỏa hiệp giữa khách hàng với và nhà sản xuất. Mẫu tôn màu khi sản xuất ở tủ so màu (8) là bằng mắt thường, đạt cấp độ 2 và độ lệch màu của máy so màu (12) dental E <=1 thì mẫu đạt.