TỦ SO MÀU
TỦ SO MÀU

TỦ SO MÀU

  • Hãng: NEURTEK - Tây Ban Nha 
  • Công dụng: Sử dụng 3 màu cơ bản, dùng để so màu mẫu tôn với mẫu chuẩn bằng mắt thường (đánh giá bằng mắt qua 5 cấp độ).