MÁY PHUN SƯƠNG MUỐI
MÁY PHUN SƯƠNG MUỐI

MÁY PHUN SƯƠNG MUỐI

  • Hãng: NEURTEK - Tây Ban Nha
  • Công dụng: Máy dùng để test bền kéo, giới hạn chảy, độ giãn dài của mẫu tôn.