Tổ 11, Khu Phố Song Vĩnh, Phường Tân Phước, TT Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu
039 725 89 00