Loading: 0%

Địa chỉ

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Số điện thoại

(+84) (254) 3895 118 - (+84) 906 687 917

Email

tonpomia@pomina-flat-steel.com

Social

Liên hệ